Persondatapolitik

Foreningen Hovedstadens Forskønnelses dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
FHF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Kontaktperson: Jenny Becker
Mail: kontaktFHF@gmail.com
Website: www.fhf.nu

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

1. Ved medlemskab af foreningen:
a. Registrerings- og kontaktoplysninger som indmeldelsesdato, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse.

2. Hvis du opretter dig som bruger på hjemmesiden:
a. Identifikations- og login oplysninger som Brugernavn, kodeord, e-mail-
adresse, IP-nummer.

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får vi kun oplysningerne fra dig. Vi indhenter ikke oplysninger andre steder fra.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i forskellige sammenhæng, der er nødvendige for
at kunne drive foreningen.

Lovlige grunde til behandling er særligt
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

Formålene
I forbindelse med foreningens medlemshåndtering f.eks. kontingentopkrævning og information om medlemsarrangementer og tiltag samt login til hjemmesiden.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning, betaling af kontingent og forsendelse.
• Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter.
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til et andet formål, end
der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med vores aktivitet kan der ske videregivelse af dine oplysninger.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Derudover kan du gøre indsigelse mod videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til en hver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se ovenfor).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at, hvis du gør brug af dine rettigheder til at få slettet dine personoplysninger kan det betyde at du reelt set melder dig ud af foreningen eller ikke længere kan logge dig ind på hjemmesiden. Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Links til andre hjemmesider mv.
På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. FHF er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer, vil vi orientere direkte herom.

Revisionsdato: 27.11.2018

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse · Siden 1885

Copyright 2024 · Forskønnelsen