Forskønnelsens historie

Stiftet i 1885
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse (FHF) er en forening, hvis virke er tæt knyttet til Danmarks hovedstad, København, dens forskønnelse og udvikling.

Foreningen blev stiftet i 1885, hvor medstifterne bl.a. var brygger, kunstsamler, legatstifter Carl Jacobsen, billedhugger Vilhelm Bissen og fabrikant Ludvig Bing.

Udgangspunktet for Foreningen var og er stadig ”at virke til Forskjønnelse af Hovedstaden”. Et virke, hvor Foreningen har været et organ, der påtaler initiativer, der forringer byens værdier og er fortaler for projekter, der vil forskønne byen.

Foreningens formål er for nylig blevet omformuleret til mere klart at inddrage forskønnende fornyelser i byen, men på samme tid at værne om byens meget værdifulde bygningskultur.

Foreningens formål
Foreningens formål er at arbejde for at bevare og øge Hovedstadens skønhed samt forbedre dens miljø. Som led i formålets opfyldelse arbejder Foreningen for at bevare historiske og karakteristiske bygninger og miljøer, ligesom Foreningen søger at fremme nye tidstypiske bygningsværker, byrum og parker på højt arkitektonisk og kunstnerisk niveau.

Formålet søges endvidere fremmet ved at skabe større fortrolighed med, og interesse for, byens arkitektoniske og andre byæstetiske værdier, ved at skabe debat om byens udvikling og ved at være talsmand overfor offentlige myndigheder og andre i disse spørgsmål.

Som påskønnelse af private eller offentlige initiativer kan foreningen uddele plaquetter og diplomer for sådanne projekter, som efter bestyrelsens skøn har bidraget til at bevare eller forbedre byens skønhed.

Forskønnelsen er medlemsdreven forening med knap 300 medlemmer. Økonomien er medlemmernes kontingent.

Vi har intet egentligt sekretariat. Arbejdet udføres af bestyrelsen.


Brygger, kunstsamler og legatstifter Carl Jacobsen 1895

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse · Siden 1885

Copyright 2024 · Forskønnelsen