Generalforsamlinger

Referat af den ordinære generalforsamling 2021

Torsdag d. 25. november kl. 16.00,  Lade 609, Otto Busses vej 45, 2400 København

På generalforsamlingen deltog godt 20 af foreningens medlemmer.

Dagsorden ifølge Vedtægternes § 5. 1.

1.Valg af dirigent
Ulrik Dannieskjold Samsøe blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden holdt sig i store træk til den skriftlige beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kasseren konstaterede, at årets regnskab, grundet sygdom hos revisorerne, mangler en revision. Den kommer snarest. Regnskabet udviser et lille underskud som bla. skyldes ekstarordinært dyre medlemsarrangementer. Princippet om, at årets indtægter og udgifter nogenlunde skal matche hinanden følges fortsat. De små 700.000 kr. vi har sparet op gennem årene, skal bruges til ekstraordinært at styrke Forskønnelsen.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter blev vedtaget.

5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt
Der var ingen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Desuden valgt indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal

Følgende blev valgt:
Charlotte Felding
Annesofie Becker
Ida Præstegaard
Som suppleanter:
Jacob Bloch
Martin Zerlang

Bestyrelsen 2021/22:
Mathias Mentze
Jenny Bendix Becker
Malene Bach
Annesofie Becker
Charlotte Felding
Amalie Strømberg Loft
Ida Præstegaard

Som suppleanter:
Jacob Bloch
Martin Zerlang

7. Valg af 2 revisorer
Leila Krogh
Gudrun Christiansen

8. Eventuelt
Endelig takkede Mathias Mentze dirigenten.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse · Siden 1885

Copyright 2023 · Forskønnelsen