Plaquette til Ofelia Plads og P-anlæg

Vejret var råt, gråt og vådt, men det afholdt ikke cirka 50 medlemmer af FHF fra at møde op om eftermiddagen den 25. april, som var dagen de to projekter, Ofelia Plads og det nedenunder liggende P-anlæg, skulle tildeles en bronzeplaquette.

Bygherrerne for begge de to projekter var repræsenteret af henholdsvis Steen Kyed fra Kulturministeriet og Ole Bach fra Kvæsthusselskabet A/S. Lundgaard & Tranberg fra repræsenteret af arkitekt og partner Henrik Schmidt og sagsarkitekt Signe Baadsgaard.

Henrik Schmidt viste os rundt og gjorde os klogere på begge projekter. Vi hørte blandt andet, at betonen på Ofelia Plads er specialindfarvet, så dens nuancer rammer tæt på vandets farver. Om P-anlægget hørte vi om alle de tiltag, som betyder, at man faktisk har lyst til at opholde sig i kælderen for sin fornøjelses skyld. Blandt andet er der placeret bafler i loftet, som sørger for den ekstraordinært gode akustik og derudover gør sig godt visuelt.

Plaquetten blev overrakt til arkitekterne i Skuespilhuset, hvor vi også nød et glas vin, før vi gik hver til sit.