Referat af bestyrelsesmøde/seminar torsdag d. 25. august 2016. kl. 16 i Stensalen.
I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Ida Præstegaard, Jane Havshøj, Annelise Ryberg, Jacob Bloch, Johan Adam Linneballe, Lars Eskesen og Lone Feifer. En fuldtallig bestyrelse.

1.    Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 14. april 2016. Godkendt.
2.    Siden sidst.
a.    Jakob orienterede kort om Postgrunden og Sundevedsgade-karreen.  Især Postgrunden er bekymrende – en sag FHF bør involvere sig i, når lokalplanen kommer i høring.
b.    I sommerens løb har 4-5 lokale henvendt sig til FHF og bedt om hjælp i deres ”kamp” mod kommunen. Jakob har rådgivet dem, men ikke lovet, at FHF vil involvere sig i deres sag.
3.    Efterårets medlemsarrangementer:  Et  lang række ideer er bragt i spil af FU. Der var enighed om, at prioritere:
a.    September: Besøg i Frederiksberg Have med direktøren for De Kongelige Haver Mellergaard. (Jakob/Johan Adam)
b.    Oktober: Møde i Borgergade om Købehavns Kommunes ny arkitekturpolitik (Annesofie/Jane/Lone)
c.    November: Besøg i 3 x rækkehuse i Hellerup. Agavevej, ark Ib Lunding. Sundvænget, ark Thorkild Henningsen. Maglemosevej, ark Mogens Lassen.  (Ida)
d.    December: Diplomering og generalforsamling.
4.    Bestyrelsesmøder i efteråret:
a.    7. september kl. 16.30: Almindeligt bestyrelsesmøde. (Erstattet af et FU-møde)
b.    13. oktober kl. 13.00: Besøgsrunde til diplomeringsmuligheder.  Efterfulgt af bestyrelsesmøde. Jakob skriver snarest ud til medlemmer og idéer til diplomer 2016.
c.    14. november kl. 16.30: Endelig planlægning af diplomering/generalforsamling
d.    6. december kl. 16.00: Diplomeringshøjtidelighed og Generalforsamling
5.    Eventuelt:
a.    Johan Adam bad om opbakning til, at FHF støtter en idé om, at der på Slotsholmen blev opsat  ikonisk københavnsk gadeinventar. Det var der tilslutning til.
Jakob takkede Annesofie for, at hun har lagt lokale til flere gode møder i Stensalen. Det er desværre slut nu, da lejemålet er opsagt.
Brandingprojektet
Efter selve bestyrelsesmødet orienterede Michael Knudsen fra Bates om interviewrunden med et bredt udsnit af omverdensaktører. De resterende interviews vil blive gennemført i løbet af den kommende måned inkl. interviews af bestyrelsens medlemmer.
Efter Michael Knudsens orientering drøftede bestyrelsen bud på FHF’s mission og vision. Arbejdet blev ikke afsluttet. Skal hjælpes videre af Michael Knudsen.
Sidst i september/først i oktober skal bestyrelsen mødes igen med Michael Knudsen. Dato vil blive meldt ud medio september.

JL 2. sep. 2016