Velkommen til FHF

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse – FHF – er et levende og aktivt forum i den moderne storby København og en gammel, agtværdig forening med lange og stolte traditioner.

Foreningen blev grundlagt i 1885 af blandt andre bryggeren Carl Jacobsen og billedhuggeren Bissen for “at virke til forskjønnelse af Hovedstaden”.

Foreningen er nu mere aktiv, mere levende og mere nødvendig end nogensinde før. FHF påvirker udviklingen og realiseringen af det moderne København. Den er med til at sikre, at vores egen tid er synlig i byen, i form af bygningsværker, byrum og parker på højt arkitektonisk og kunstnerisk niveau. Samtidigt er FHF med til at beskytte og bevare vores eksisterende arkitektoniske og bymæssige perler – fra enkeltstående bygninger til hele kvarterer – på nutidig vis.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse
Bygningskulturens Hus
Borgergade 111
1300 København K

Tlf.: 51 71 75 35
Mail: kontaktFHF@gmail.com

Danske Bank. Reg. nr. 1551. Konto nr. 5000874

CVR nr. 33 52 57 29