Hæder til arkitekter og ildsjæle!

Som påskønnelse af private eller offentlige initiativer uddeler Foreningen Hovedstadens Forskønnelse hvert år diplomer for projekter, som på fremtrædende måde tjener eller gavner det formål, foreningen udtrykker i sit navn.

Forskønnelsen har også i år uddelt sit traditionsrige diplom for bygninger færdigbygget i 2019.

Det skete ved en – restriktioner og anbefalinger taget i betragtning – festlig lejlighed i festsalen i Vartov torsdag d. 3. december 2020, hvor filosof Arno Victor Nielsen var gæstetaler. Han advarede arkitekterne mod at lade arkitekturen cementere (helt bogstaveligt) den tidsånd, der har præget den, for “tidsånden skifter, og så står arkitekturen skamfuldt tilbage og ligner noget totalt udlevet.” Arno Victor Nielsen sluttede med at sige, at arkitekturen gennem alle sine omskiftelser må bevare den autonomi, den vandt ved at blive regnet til kunstarterne. “For kun som autonom, kun ved at stå fast på sin arkitekturfaglighed kan arkitekturen bidrage til den fortsatte civilisering, urbanisering og kultivering af menneskene. Arkitektur er ikke kun tilfredsstillelse af naturlige behov, ikke kun brugsting, ikke kun tag over hovedet. Arkitektur er bygningskunst og by-bygningskunst.”

To i både form og funktion meget forskellige bygningsværker blev præmieret, nemlig Lundgaard og Tranberg Arkitekters Charlottetårnet på Østerbro samt ONV Arkitekters kombinerede studie- og flygtningeboliger Venligbolig Plus på Frederiksberg. Der blev også overrakt en ildsjælpris til ansvarshavende redaktør Anders Ojgaard og redaktør Noe Habermann fra Magasinet KBH.

Nedenfor finder I bestyrelsens begrundelse for præmieringerne.

Ildsjælpris til Magasinet KBH

Der er mere end nogensinde brug for en kritisk samtale om byen. Derfor kan København og københavnere ikke undvære det uafhængige netmedie, Magasinet KBH, som på en sober og klar måde orienterer os om det, der har betydning for livet og udviklingen i hovedstaden lige fra arkitekturen til infrastrukturen – og alt derimellem.
Med kritisk nysgerrighed behandler magasinet lokalplaner, byggeprojekter og andre vigtige sager, der træffes beslutning om inden for rådhusets ofte uigennemtrængelige mure. Bladet holder os ajour og ser med et kritisk blik på både forvaltningen og behandlingen af en given sag.

Magasinet KBH har i mange år været gratis, hvilende på annoncer og fondstilskud. I dag kan man få adgang til magasinets aktuelle og skarpt vinklede artikler for et symbolsk beløb. Udgiver, ansvarshavende redaktør Anders Ojgaard og redaktør Noe Habermann har stædigt og iderigt kæmpet for og holdt liv i magasinet til glæde og gavn for alle, der tager byen og dens liv alvorligt. Det takker Forskønnelsen for med denne pris. Magasinet KBH er godt for København.

Venligbolig Plus

Kategori: Arkitektur
Adresse: Roskildevej 54, Frederiksberg
Idé og koncept: We Do Democracy & ONV Arkitekter
Arkitekt: ONV Arkitekter
Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Ingeniør: Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S
Landskabsarkitekt: VEGA landskab
Bygherrerådgiver: Holteprojekt A/S

Vi taler meget om behovet for visionære arkitekter. Men glemmer, at der også skal være nogen til at få øje på visionerne.

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber så storheden i ONV arkitekter og We Do Democracy’s forslag til et kollegiebyggeri, der ikke kun huser studerende, men også flygtninge, som her i et tæt og forpligtende fællesskab hjælper og beriger hinanden.

Byggeriet, også kaldet delehusene, ligger i et – ellers ubenyttet – hjørne af Solbjerg Kirkegaard, hvor det åbner sig mod omgivelsernes blanding af boligblokke, villaer, institutioner og kolonihaver.

41 præfabrikerede boliger i træ af høj kvalitet på hver 33m2 står stablet omkring en ståltrappe som byggeklodser i enheder eller kuber, der er placeret forskudt for hinanden. Sådan får alle beboere del i udsigten til kirkegårdens smukke, gamle træer. Hver kube har desuden fælles tagterrasse, vaskeri og køkken samt gårdtrapperum på alle etager.

Venligbolig Plus er forbilledligt tænkt, omsorgsfuldt tegnet og smukt udført.

Charlottetårnet

Kategori: Arkitektur
Adresse: Hjørringgade 35, København Ø
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Bygherre: H.S. Kryolitentreprise A/S
Ingeniør: COWI A/S
Landskabsarkitekt: Julie Kierkegaard A/S

Charlottetårnet består af et forhus på fem etager, der flugter med Hjørringgades øvrige bygninger, og et tilbagetrukket, sekstenetagers højt tårn. Et fodaftryk på kun 9 gange 14 meter betyder, at huset er slankt og let, som højhuse i København bør være – og har medført den bemærkelsesværdige detalje, at tårnets glaselevator er placeret uden på huset, så den ikke beslaglægger plads i selve tårnet.

Tårnets zinkbeklædte facade fortæller om byggegrundens industrielle fortid, der indtil 1990 husede Kryolitfabrikken. Facadens særegne vinduespartier giver både huset karakter og reducerer den vindturbulens, der ofte er et problem ved byggerier af denne højde. Hotellets værelser er indrettet med en materialesans, der sjældent ses i nybyggeri.

At Charlottetårnet ovenikøbet er C02-neutralt og i store træk selvforsynende takket være det geotermiske energianlæg, taler til bygherre og arkitekters ære.

Med Charlottetårnet har Lundgaard og Tranberg Arkitekter endnu en gang vist, at nybyggeri lykkes bedst, når det forholder sig til og udviser omtanke for sine omgivelser.