Generationsskifte i Forskønnelsens bestyrelse

4. december 2020

Mangeårigt medlem af bestyrelsen og formand, Jakob Lange, har af personlige årsager trukket sig fra sin formandspost i foreningen. Også bestyrelsesmedlemmer Lars Eskesen, Knud Erik Hansen samt suppleant Kai Mølgaard har valgt at træde ud.

Foreningen retter en dybfølt tak til Jakob Lange for de mange timer og uendeligt mange kræfter, han de seneste ti år har lagt i arbejdet for foreningen. Som Annesofie Becker sagde på generalforsamlingen, har foreningen aldrig haft en så vedholdende, rummelig og tålmodig formand. Venlighed er Jakobs varemærke. At stå i spidsen for en forening som denne kræver en særlig form for begavelse. Autoriteten og respekten er ikke givet i kraft af et ansættelseforhold og en dejlig løn, den erobrer man ved hjælpe af snilde og erfaring, indsigt og dømmekraft. Jakob er inkarnationen af et helstøbt, engageret og handlende menneske. Et menneske som føler sig forpligtet over for det fælles. Og byen er netop et fælles anliggende.

Foreningen takker også Knud Erik Hansen, Kai Mølgaard og Lars Eskesen for hver især at have ydet en stor indsats.

Færre medlemer i ny bestyrelse
Da bestyrelsen blev bekendt med at fire medlemmer måtte trække sig, fremsatte den forslag til en ny bestyrelse. Forslaget lød på en bestyrelse bestående af syv medlemmer i stedet for ni samt to suppleanter. Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen 3. december 2020. Alle stemte for.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Ordinære medlemmer:
Malene Bach
Annesofie Becker
Jenny Bendix Becker
Charlotte Felding
Amalie Strømberg Loft
Mathias Mentze
Ida Præstegaard

Suppleanter:
Jacob Bloch
Johan Adam Linneballe

Mathias Mentze ny formand
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig og enstemmigt valgt Mathias Mentze som formand og Jenny Bendix Becker som næstformand og kasserer.

Sammensætningen af medlemmer i den nye bestyrelse afspejler den tidligere bestyrelses ønske om foryngelse og fornyelse, der kan sikre foreningens nødvendige udvikling.

Mathias Mentze er født i 1987 og uddannet arkitekt fra Det Kongelige Akademi. Han arbejder fra egen tegnestue, men er også ansat på Akademiet, hvor han underviser i rumdesign. Mentze stod blandt andet for istandsættelsen og nyindretningen af Marienborg for Statsministeriet (2017-2019) og har netop modtaget et toårigt legat fra Statens Kunstfond. Mentze siger om sin nye rolle i den gamle forening: ”Når jeg ser på de sager, foreningen er gået ind i gennem tiden og har påvirket til det bedre, bliver jeg utrolig stolt på foreningens vegne. Der er noget forfriskende over en forening, som ikke blot består af arkitekter, men af alle dem, som bor i byen og holder af den. Nu er jeg godt nok selv arkitekt, men kan se, at foreningen har været forud for sin tid og kæmpet for en grønnere by, en levende og mangfoldig by, og ikke mindst en by, som er stolt af sin historie og nysgerrig efter, hvordan den kan udvikle sig. Temaer som i dag er øverst på dagsordenen i mange sammenhænge. Jeg glæder mig til at være en del af at føre den 135-årige forening videre.”

Med håbet om og tillid til endnu større og virksommere tilslutning til foreningen i den kommende tid!