Diplomeringer 2009


Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt mandag den 7. december 2009 sin årlige diplomering i Lygten Station ved Nørrebro Station. Forskønnelsen havde i år valg at præmiere det hvide boligkompleks på Havneholmen

Det hvide boligkompleks på Havneholmen – præmieret af Forskønnelsen i 2009. Foto: Fotograf Adam Mørk. Billedet er venligst udlånt af Adam Mørk og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Motiveringen for diplomet er følgende:

Diplomet gives for en arkitektonisk helstøbt, konsekvent og oplevelsesrig boligbebyggelse, der på bedste vis lader kvaliteterne ved placeringen på havnefronten komme både bebyggelsen og boligerne til gode.

To stemningsmættede, nærmest venetianske byrum, overraskende og artistisk beplantet med sommerlandets klitvegetation og møbleret med kanaler, trækker himmel- og havnevand-reflekteret lys ind i bebyggelsen, hvor hvide facader kaster det rundt som lysekko med lang efterklang.

Helheden er karakteriseret af en lethed, som trodser omfanget, med vertikale vinduer, fremskudte karnapper og horisontale altaner sat i partitur til en arkitektonisk harmoni for instrumenterne lys og skygge.

Diplomet gives til Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Sjælsø Gruppen A/S,
Niras A/S og Schønherr Landskab.


Diplomeringer 2008

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt den 11. december 2008 sin årlige uddeling af diplomer og initiativpriser. Mange, både diplommodtagere og medlemmer af foreningen, var mødt op på Ny Carlsberg Glyptotek, hvor præmieringen foregik.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse uddelte i 2008 5 diplomer og initiativpriser til en række markante københavner-projekter.

De fem præmierede projekter var:

1. DRs Koncerthus
2. Sømærk – Vandkunsten’s nye boligbyggeri i Sydhavnen
3. Pladsen ved Indre Bys Medborgerhus i Ahlefeldtsgade
4. Fornyelsen af Fælledparken
5. Åbuen – den nye broforbindelse over Åboulevarden


Diplomeringer 2007

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt tirsdag den 27. november 2007 sin årlige uddeling af diplomer og initiativpriser i Forhallen på Thorvaldsens Museum.

Foreningen glæder sig over at kunne præmiere tre gode projekter i år samt over at kunne uddele hele seks initiativpriser i forskellige genrer. Endvidere er det foreningen en stor glæde at kunne uddele en æresnål.

Diplomer til:

Multihallen ved Nyboder Skole
Diplomet gives for den enkle og elegante udførelse af en delikat opgave – at koble moderne sportsfaciliteter sammen med N.C. Christensens skolebygning (opført 1918-20). Multibanen accentuerer med sit høje hegns svungne linjeføring Øster Voldgades drejning ned mod Oslo Plads. Banen spiller fint sammen med hallen bagved, og de to elementer i forening lægger en lethed ind i facadeforløbet mellem skolen og den Fri udstillingsbygning. Multihallen føjer sig dermed til en helhed, i smukt samspil mellem områdets bebyggede arealer og pladsdannelser. Ansvarlige for projektet: Nyboder Skole, Københavns Kommune, Anker Hansen & co. A/S, entreprenør, BBP Arkitekter A/S, arkitekt og Hansen, Carlsen og Frølund A/S, ingeniørrådgiver. www.nyboderskole.kk.dk

Skuespilhuset
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse diplomerer Skuespilhuset for et smukt projekt, der dels trods sin store skala formår at indordne sig under stedets gesimshøjder og karré-dimensioner, dels drager fuld nytte af sin beliggenhed ud til havneløbet med et stort brodæk, som inden længe vil blive et meget populært, nyt sted i Indre By og således bidrager til at aktivisere dette tidligere lidt stille hjørne. Ansvarlige for projektet: Det Kongelige Teater, Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S, arkitekter og Moe & Brødsgaard A/S, Rådgivende ingeniører, bygherrerådgiver for Kulturministeriet. www.skuespilhus.dk

Sluseholmen
Dette diplom gives for dygtig byplanlægning og spændende boligkarreer. Byplanen er udarbejdet i samarbejde med den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters van Eldonk, som kan skabe smukke gader. Boligkarrerne er trods det faste, gennemgående modul-byggesystem levende, med stor variation i facaderne og gode friarealer trods den store tæthed. De gamle havnearealer er dygtigt inddraget i planen. Også bevaringen af Valby Bådklubs fine række af små, røde rækkehuse er værd at nævne, og Foreningen håber at det gode forhold mellem brugerne af disse og beboerne i de nye huse kan holdes i gensidig respekt. Ansvarlige for projektet: Bygherrerne for de otte holme: Finansgruppen A/S (Bøgholm og Hjortholm), Sjælsø Gruppen A/S (Birkholm og Kidholm), JM Danmark A/S (Egholm og Askholm) og Nordicom A/S (Lindholm og Fyrholm) samt to koordinerende arkitektfirmaer Arkitema K/S og Gröning Arkitekter ApS. NIRAS rådgivende ingeniører og planlæggere A/S og Ingeniørfirmaet Rambøll Danmark A/S, MT Højgaard, E. Pihl & Søn A/S, KPCBYG, Myhlenberg v/Søren Vangsted A/S og Skanska. www.sluseholmen.dk

Initiativpriser til:

Custom House
For at have bidraget til at skabe mere liv i et centralt kvarter ved havnen ved på smuk vis at restaurere og indrette den tidligere Sverigebådsterminal i Havnegade til restauranter og barer. Herved er der også mere liv om aftenen i et ellers ret dødt område, og det er således et godt eksempel på hvordan et havnemiljø bør være – i modsætning til Kalvebod Brygge. Fra den udendørs servering har man en smuk udsigt over vandet og til andre attraktioner ved havnen. Det er en ekstra tiltrækning ved initiativet, at gæster kan ankomme pr. båd, og at både kan fortøje ved havnemolen lige ud for Custom House, så det maritime islæt er bevaret.
Ansvarlige for projektet: CenterPlan A/S. www.customhouse.dk

Den Grønne Sti
Den Grønne Sti gennem København og Frederiksberg Kommuner forbinder på forbilledlig vis boliger, arbejdspladser og rekreative områder. Cyklisten såvel som fodgængeren kan bevæge sig gennem byen uafhængig af stærkt trafikerede veje og undervejs møde byens åndehuller. Stinettet er et kvalitativt godt alternativ til cykelstierne langs byens gader og veje. På mindre befærdede strækninger virker intentionen om at give plads for en bredere udnyttelse af stierne til løb, scating og rulleskøjteløb oplagt.Ansvarlige for projektet: Københavns Kommune (www.kk.dk) og Frederiksberg Kommune (www.frederiksberg.dk)

Lys over Højbro Plads
For den nye lyssætning på Højbro Plads ønsker Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse at give Jørgen Nørgaard foreningens initiativpris. Fire rækker lygtestandere bestående af lygtehuse fra de gamle gaslygter og håndsmedede lygte-skafter har erstattet de hidtidige Helios-lygtestandere og dertil er der lagt up-light ned i brolægningen, der lyser op under træerne på pladsen. Vilhelm Bissens rytterstatue af Absalon har fået sin egen lyssætning med up-light og spot på skulpturen samt lys ned over soklens tekst og udsmykning. Desuden er bænke og cykelstativer placeret langt mere hensigtsmæssigt. Allerede nu synes det som om, at pladsen tages i brug på en helt anden måde end før, hvor især midten og udkanterne af pladsen om aftenen henlå som et dystert uigennemtrængeligt mørke. Jørgen Nørgaard har helt bogstaveligt selv taget initiativ til at forbedre udseendet og brugen af denne helt centrale plads i det gamle København dels ved at bede lysdesigner Jesper Kongshaug om at udarbejde et forslag og dels ved at overbevise Københavns Kommune om vigtigheden af den nye lyssætning. Såvel forslag som gennemførelse er hovedsagelig også bekostet af Jørgen Nørgaard, der tidligere også betalte for beplantningen af pladsen. I glæden over at det er lykkes at få dette kvalitetsløft til pladsen, må man desværre også blive lidt flov over, at den slags projekter i det offentlige rum ofte kun lykkes, når ihærdige og fremsynede borgere selv tager initiativet og endda stort set bekoster det. Ansvarlige for projektet: Direktør Jørgen Nørgaard, lysdesigner Jesper Kongshaug og Center for Bydesign, Københavns Kommune. (www.kk.dk)

Karriere Bar
Jeppe Hein og Lærke Hein skal have en initiativpris for deres mod til på byens gamle kvægtorv, også kaldet Den Hvide Kødby, at skabe et sted, der fremover vil forandre København i en poetisk og kulturpolitisk retning. Begrebet ’kvarterløft’ får nemlig ny betydning med de to stifteres intentioner med Karriere, hvor københavnere kan glæde sig over Jeppe Heins udenlandske bekendtskaber. En perlerække af kunstnere har bidraget til udformningen af inventar, interiør og eksteriør i Karriere, der på en og samme gang er kaffesalon, cafe, bar, restaurant og sted for udfoldelse af musik, film, foredrag og performance. Måtte ånden fra Karriere fremover gennemsyre måden at tænke og handle på, når det drejer sig om forvaltningen af byen. Jeppe og Lærke Heins sans for stedet og vilje til at forme fremtiden er sjælden og enestående. Ansvarlige for projektet: Jeppe Hein og Lærke Hein. www.karrierebar.com

Kongens Haves Perspektivplan 2007
Kongens Have er en af københavnernes mest elskede grønne byrum og hovedstadens vigtigste historiske have. Derfor er det med største glæde, at Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i dag overrækker Slots- og Ejendomsstyrelsen en Initiativpris for deres fremragende Perspektivplan. Arbejdet rummer den største sans for stedets usædvanlige karakteristikas, også nogle af de spændende historiske træk som i dag ikke længere er så markante, men som planen peger på at synliggøre på forskellig vis igen. Det gælder ikke mindst træk fra Christian den 4’s renæssance-periode. Ansvarlige for projektet: Slots- og Ejendomsstyrelsen. www.ses.dk

Sjakket
Sjakket er et socialpædagogisk dagtilbud for vanskeligt stillede unge. Institutionen har siden 1996 ligget i en nedlagt fabriksejendom på Nørrebro, som i sommer stod færdig efter en gennem-gribende ombygning, designet af den del af den nu hedengangne tegnestue PLOT, som nu hedder JDS Architects. FHF vil med denne pris fremhæve et både socialt og arkitektonisk flot ombygningsprojekt, som formår at respektere det unikke udgangspunkt og samtidig rykker grænserne for, hvordan man kan gentænke en bygning rumligt og skabe rum i øjenhøjde med brugerne ved en smuk og modig brug af nye materialer. Sjakket er et tiltrængt, 3-dimensionalt projekt på det ydre Nørrebro, som ved at gøre brug af tagfladen og benytte fleksible ydervægge formår at åbne sig for sine omgivelser og sin fysiske kontekst og forvandle en forfalden fabrik til en livsglad multihal, som benyttes både af sjakkets brugere, lokale institutioner og kvarterets unge. Ansvarlige for projektet: Sjakket og JDS Architects. www.sjakket.dk

Æresnål
Foreningen tildeler hermed med stor tak sin æresnål til arkitekt m.a.a. Poul Jensen for hans mangeårige, utrættelige virke for byens forskønnelse, dels i form af den vellykkede folkepark på Islands Brygge og hans nyttige afsløringer af proportionsforvrængninger i afbildninger af projekter langs Kalvebod Brygge, dels i form af hans kompromissøgende, altid kloge og gennemtænkte synspunkter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, hvilket igennem de sidste år gjorde ham til den oplagte mødeleder.


Diplomeringer 2006

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt i 2006 sin årlige diplomering den 23. november i Festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek. Foreningen glædede sig over at kunne uddele diplomer og bronzeplaketter til tre gode projekter og seks initiativpriser i forskellige genrer.

Diplomer og plaketter til:

Bispebjerg Bakke
Dette diplom gives for at hædre et fantasifuldt, smukt og grænseoverskridende boligbyggeri, med åbenlyse referencer til sydeuropæisk jugend, men fortolket på en nutidig måde, der forankrer bebyggelsen solidt i lokalområdet.

Bebyggelsens særegne udformning skyldes ikke mindst initiativet og vedholdenheden hos bygherren, Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst) og det meget positive samarbejde mellem kunstner og arkitekt.

Ansvarlige for projektet:
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og Realea A/S, bygherrer, kunstner Bjørn Nørgaard og Boldsen & Holm Arkitekter MAA, arkitekt.

Bryggebroen
Dette diplom tildeles Københavns Kommune og de projekterende og udførende for på smukkeste vis at have løst et vigtigt kommunikationsproblem i byen: adgangen for den lette trafik mellem Vesterbro og Islands Brygge.

Broen er yderst elegant i sin form, set fra alle vinkler, og dens oplukkelighed er raffineret udtænkt. Broen er i alle måder en stor berigelse af hele denne del af København.

Ansvarlige for projektet: Københavns Kommune, Vej & Park, bygherre, Dissing + Weitling arkitektfirma a/s, arkitekt, E. Pihl & Søn A/S, entreprenør og Carl Bro A/S, ingeniørrådgiver.

Multiplads på Indre Nørrebro
Dette diplom gives for en renovering af hjørnepladsen Skt. Hans Gade / Ravnsborggade på Indre Nørrebro. Der er her skabt en fin multiplads, der er udsprunget af et lokalt beboerinitiativ.

Pladsen er en spændende nyfortolkning af et byrum, der styrker fællesskabet i området og tilbyder en række udfoldelses- og oplevelsesmuligheder for alle aldersgrupper i et robust og overbevisende arkitektonisk greb.

Ansvarlige for projektet:
Støtteforeningen for en Multiplads på Nørrebro, bygherre, Tegnestuen Morten Wassini, arkitekt, Kunstforeningen AirPlay Street Gallery, udviklingspartner, House, rådgiver, og Rådgivende Ingeniørfirma A/S Eduard Troelsgård. Pladsen er støttet økonomisk af Byudviklingspuljen Københavns Kommune, Byrumskontoret og af Lokale- og Anlægsfonden.

Initiativpriser til:

Ny Carlsberg Glyptotek: Hoveddøren
Denne initiativpris gives for restaurering og genopsætning af den smukke hovedindgangsdør fra 1925. Døren har været opmagasineret i al hemmelighed og erstatter nu den tidligere, lidt fremmede og modernistiske drejedør i glas og marmor isat 1976.

Den restaurerede dør fuldender bygningens lukkede facadeudtryk og skaber et raffineret modspil til de indvendige, ”skjulte” udvidelser bag hoveddøren.

Ansvarlige for projektet:
Ny Carlsberg Glyptotek, bygherre, og fhv. museumsdirektør Flemming Johansen. Projektet er støttet økonomisk af Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet.

PRESSEN, Trykkerihallerne, Politikens Hus
Politikens Hus tildeles initiativprisen for at have stillet en af husets tidligere trykkerihaller i smuk og nænsom forklædning til rådighed for byens borgere.

Hallen, kaldet Pressen, skaber rum for debat og fornøjelse, den kan indtages af hvem som helst, der måtte have noget på hjerte og er derfor, i forlængelse af avisen selv, udtryk for et generøst engagement i ethvert aktuelt anliggende der vedrører livet i byen.

Trykkerihallen er et af avisens mange bidrag til fastholdelsen af ideen om Rådhuspladsen som centrum for byens levende puls.

Ansvarlig for projektet: Politikens Hus.

Bogen ”København Con Amore”
”København Con Amore” er en bog om alt det, der bliver væk for øjnene af os, men som vi håber aldrig vil forsvinde. Bogen er et monumentalt katalog over steder, der er værd at huske. Ikke kun af nostalgiske grunde, men fordi de hver for sig og sammen er den levende by, vi drømmer om. En by hvor mennesker bor og arbejder.

Når brandmuren, baggården, autoværkstedet, sytrådsbutikken og hotellet på tredje sal erstattes af flade, glatte og polerede overflader i stål og glas, når man ikke overraskes, og når man altid kan regne ud, hvad der gemmer sig rundt om det næste hjørne, så fordufter skønheden.

Bogen er som billede og tekst det vigtigste og mest visionære værk, der er skrevet om det moderne København

Forfattere Søren Ulrik Thomsen og Jokum Rohde, Forlaget Vindrose A/S.

Holmbladsgades Idræts- og Kulturhus
Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade er i sin ydre form, farve og materialevalg en ganske fremmed fugl i et bybillede domineret af det tidligere 1900-tals teglstensbyggeri i et tæt beboet område af København. Det er et frisk og uprætentiøst pust i den travle gades almindelighed.

Som en tynd skal omkring det indre hal-landskabs boldbaner, tribuner og scene er arkitekturen sat op. Udtrykket i de pastelfarvede byggeplader i plastikmateriale er holdt sammen af helt enkle metallister aldeles kompromisløst og fuldstændig underlagt husets indre funktioner. Tilsvarende har arkitekten renonceret på enhver trang til udsmykning eller profilering.

Ansvarlige for projektet:
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, bygherre, og Dorte Mandrup Arkitekter ApS, arkitekter i samarbejde med b&k+ brandlhuber & co, Tyskland. Projektet har desuden modtaget støtte fra Lokale- og Anlægsfonden.

Thorvaldsens Museum – den nyrestaurerede vestfacade
Thorvaldsens Museum og Københavns Ejendomme får initiativprisen for i 2006 at have gennemført en restaurering og renovering af museets vestfacade. Udover almindelig vedlige-holdelse, rensning og komplettering af facadens farvepudsede overflader og sandstensudsmyk-ning, er facadens samlede udtryk ført tilbage til et mere oprindeligt udtryk, sådan som det fremstod ved museets åbning i september 1848.

Det betyder, at den oprindelige mørkebrune farve i facadens 5 store porte nu er genskabt. Den oprindelige polykromi i billedhuggerens H.E. Freunds kapitæler på facadens to hjørnepilastre og polykromien i palmettefrisen under hovedgesimsen er genskabt, så det samlede udtryk nu er meget tæt på det oprindelige i Danmarks første og mest originale museumsbygning.

Ansvarlige for projektet:
Thorvaldsens Museum, Københavns Ejendomme, Felding Arkitekter MAA, Konservator Bo Kierkegaard ApS og Flemming Jensens Malerværksted.

Christiania: Christianias egen udviklingsplan
Denne initiativpris tildeles Christianias Udviklingsplansgruppe for at have udarbejdet en åben og fremadrettet plan for udviklingen af stedet for en af Danmarkshistoriens vigtigste begivenheder, nemlig oprettelsen af Fristaden Christiania i 1971.

Planen, der bygger på et intimt kendskab og stor kærlighed til stedet, er et fagligt kvalificeret modspil til Statens plan for stedet, der ikke indebærer en udvikling, men snarere en afvikling af Fristaden.

Til stede ved prisoverrækkelsen var repræsentanter for Christianias Arbejdsgruppe for Udviklingsplanen.


Diplomeringer 2005

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt i 2005 sin årlige diplomuddeling i Harbour House A/S, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø den 1. december 2005. Her blev der til foreningens glæde præmieret fire gode projekt ved uddeling af diplomer ledsaget af bronzeplaketter. Udover de fire diplomer blev der desuden uddelt en ”citronpris”.

Diplomer og plaketter til:

Harbour House i Københavns Nordhavn
Dette diplom gives for et usædvanlig smukt kontorhus, som respekterer og viderefører stedets ånd. Det er det seneste i en lokal række på fem byggerier tegnet af Utzon-familien.

De smukke bygninger fornægter åndløsheden ved kontorbyggerierne på den anden side af Kalkbrænderihavnen og anviser værdifulde alternativer. Bygherrens forståelse for stedets ånd har også medført en behjertet bevaring af det markante symbol på områdets tidligere anvendelse som kulplads, den flotte kulkran, hvis maskinhus nu har fået en ny anvendelse som mødelokale.

Det er Foreningens inderlige håb, at byggeriet må danne skole ved de fremtidige transformationer af overflødige havneindustrianlæg til nye anvendelser.

Til stede ved prisoverrækkelsen var repræsentanter for de ansvarlige for projektet, nemlig bygherre Harbour House A/S (Unionkul, Clipper og Uniship), arkitekt Kim Utzon Arkitekter ApS og rådgivere, Jørgen Wessmann A/S.

Amager Strand
Amager Strand hædres for et enestående resultat af en årelang proces for at tilføre denne i mange år forsømte del af Hovedstaden et overdådigt, rekreativt anlæg.

Den 2 km lange laguneø byder på en stor variation af anvendelsesmuligheder.

Den langstrakte beton på det hvide sand vedkender sig sin rå “amagerske” beliggenhed og giver mindelser om Beirut eller Algier. Beplantningen er et kapitel for sig selv. Og vi taler ikke her om pæne små plæner, men om en storslået plan, som det vil tage mange år at realisere fuldt ud.Designet er fremragende.

Til stede ved prisoverrækkelsen var repræsentanter for de ansvarlige for projektet, nemligAmager Strandpark I/S og Rivieraudvalget, samt rådgivere fra Hasløv & Kjærsgaard, arkitekter, NIRAS, rådgivende ingeniører, DHI, institut for vand og miljø, Punktum Design, grafisk design, Hoffmann A/S, hovedentreprenør og Sund & Bælt Partner A/S, bygherrekonsulent.

Kastrup Søbad
København har med Kastrup Søbad fået en fornem, skulpturel og levende bygning, der på en overraskende måde har løst den svære opgave, det er at opføre en ny badeanstalt langs byens dyrebare kystlinje.

Med en næsten 100 meter lang bro forbindes Amager Strand og Søbadet, der i en cirkelformet, sneglehuslignende konstruktion på lette ben og med et mylder af indvendige platforme, gradvis stiger op af havet og giver helt nye muligheder for udspring, ophold og udsyn.

Det hele er udført i Azobétræ, en afrikansk træsort, der er modstandsdygtig overfor saltvand, og som kun bliver smukkere med tiden. Forsyningsledninger for el, vand og kloak er ført i havbunden.

Søbadet – som er gratis – har siden indvielsen den 30. maj 2005 været en overvældende succes. Også ved nattetide, hvor badet står frem i lysende silhuet på den smukkest tænkelige måde.

Til stede ved prisoverrækkelsen var repræsentanter for de ansvarlige for projektet, nemligbygherren Tårnby Kommune, akitekt Fredrik Pettersson, MAA fra White Arkitekter A/S og rådgiverne NIRAS A/S, ingeniører og Københavns Dykkerentreprise A/S, entreprenører

Tietgenkollegiet
Tietgenkollegiet hædres, fordi det som nyt byggeri er enestående såvel i hovedformen som i diversiteten indenfor hovedformen og i materialevalget. Det er enestående derved, at alle greb er sammentænkt med bygningens funktion.

Arkitekterne har selv gjort opmærksom på deres inspiration fra cirkelrunde, kinesiske Tufou bebyggelser, hvor det individuelle blev indpasset i en fælles ydre cirkelrund form oprindeligt af forsvarshensyn. Netop den form synes velegnet til et kollegium, hvor fællesskabet i alder og livsstadium er tydeligt, samtidig med at den individuelle udfoldelsestrang kan være voldsom.

I arkitekturen gøres det sidste forhold tydeligt ved forskydningerne såvel vandret og lodret i de kubeformede byggeelementer, der som svalereder kliner sig til hovedformen, der både holder sammen på helheden og tillader den spirende forskellighed. Det ydre materialevalg er så usædvanligt som tombak (kobber-zink legering) og egetræ. Ved materialet, men i høj grad også ved den cirkelrunde form er kollegiet i med- og modspil med det omkringliggende byggeri.

At universitetets centrum er de studerendes bolig er en betydningsbærende og smuk pointe, der yderligere kvalificerer Tietgenkollegiet til hæder.

Til stede ved prisoverrækkelsen var repræsentanter for de ansvarlige for projektet, nemligbygherren Fonden Tietgenkollegiet, arkitekten Lundgaard og Tranberg arkitektfirma A/S, og rådgiverne Hasløv & Kjærgaard, arkitekter, Landskabsarkitekt Marianne Levinsen, Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter, COWI A/S og NIRAS A/S, ingeniører, og Freja ejendomme A/S

”Citronprisen” 2005
Vi troede vi hørte forkert, da rygtet sagde, at konkurrencen om ny belægning på Købmagergade var blevet aflyst – men nej, det var sandt!

I korte træk:

Bygge- og Teknikforvaltningen satte en indledende prækvalifikation i gang forrige vinter, hvor 8 tegnestuer gav deres overordnede bud på løsninger. Men inden den rigtige konkurrence nåede at komme i gang, blev den afblæst, fordi et flertal i Bygge- og Teknik-udvalget underkendte indstillingen fra forvaltningen. Mindretallet, som bestod af Venstre, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, bragte dog sagen videre til Økonomiudvalget. Her var man enige om at godkende konkurrencen. Det plejer at betyde, at sagen går igennem i Borgerrepræsentationen. Men nej, et flertal i Borgerrepræsentationen afviste planerne. Dette betyder at flere partier har stemt forskelligt i forløbet: Socialdemokratiet, SF og Konservative. Meget forvirrende. Ikke mindst fordi alle – uden undtagelse – medgav at belægningen er både grim, nedslidt, pinlig og farlig.

Som udenforstående almindelige borgere ved vi naturligvis ikke, hvilke taktiske overvejelser, man gør sig indenfor murene på Rådhuset. Men vi gætter på at:

Det flertal – skiftende – der har kunnet samles imod planerne, primært har gået på at hindre bygge- og teknikborgmesteren i at ”vinde en sag”.

Holder det gæt stik, så er det udtryk for en primitiv og for byen skadelig tænkning!

Nu har borgmesteren fået et andet navn og tilhører, hvilket i denne forbindelse sandsynligvis er mere interessant, et andet parti – og derfor ser vi frem til at sagen straks sættes i gang igen.

Vi mener, at det er rådhusets opgave at sørge for, at der er belægninger på gader og stræder, der er funktionelle, sikre, smukke og som skaber sammenhæng i byen.

Belægninger behøver ikke at være hverken pompøse eller dyre. I Købmagergade er det de fine gamle huse og gadens krogede forløb, der er det vigtige. Ikke gulvet.

Forvaltningen (Vej & Park) vil gerne og kan efter vores mening sagtens løse denne opgave.

Det er kun et spørgsmål om vilje – og viljen sidder i Borgerrepræsentationens lomme.

Så mens de ansvarlige endnu sidder på deres taburetter, benytter vi denne lejlighed til at pointere, at studehandler burde være bandlyst i denne slags sager, som gælder almenvældet.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Citronpris går i år til den samlede Borgerrepræsentation – med særligt henblik på de taktiske metoder, ringe argumenter og fuldstændig horrible afstemninger, der er gået ud over Købmagergades (om)belægning.


Diplomeringer 2004

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse afholdt sin årlige diplomuddeling torsdag den 18. november. Uddelingen fandt sted i Thorvaldsens Museums forhal, og i år uddeltes et diplom ledsaget af en bronzeplakette. Desuden uddeltes en initiativpris og en ”citronpris”.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse plejer at uddele flere diplomer ved den årlige diplomering, men har i år ikke fundet anledning til at uddele mere end dette ene til Flintholm Station, efter at Foreningens bestyrelse har beset en del projekter, som desværre ikke rakte til Foreningens diplom. Det skal dog siges, at en del af projekterne endnu ikke var fuldført, og at nogle af dem virkede lovende.

FHF har tildelt sit diplom for 2004 til:

Flintholm Station – diplomering
Flintholm Station hædres for sit ekstremt flotte hovedgreb, der løser et betydeligt omstigningsproblem mellem tre toglinjer i hver sin retning og en række buslinjer.

Det store, luftige tag giver lys, ly og overskuelighed, og de bærende søjler tilfører stedet en kraftfuld, robust karakter.
Detaljeringen er fornem. Alle materialer er holdt i grå nuancer – og glas – så de røde S-tog, den hvide Metro og de gule busser repræsenterer det dynamiske ved stedet.

Landskabsarkitekturen er gennemarbejdet, og mange af Grøndalsparkens gamle træer er bevaret tæt op til stationen.
Flintholm har nu med den fine station fået alle chancer for at blive til kernepunktet i en lokal byudvikling.

Til stede ved prisoverrækkelsen vil være repræsentanter fra de ansvarlige for projektet, nemlig fra Banedanmark, DSB S-tog, Frederiksbergbaneselskabet I/S, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, for arkitektrådgiverne KHR AS og DSB Arkitekter samt for COWI A/S som ingeniørrådgiver.

Det genskabte Vandfald i Frederiksberg Have – initiativpris
Foreningen er glad for i forbindelse med diplomeringen at kunne uddele en ”Initiativpris” til Det genskabte Vandfald i Frederiksberg Have med følgende begrundelse:

”Det genskabte Vandfald tildeles Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Initiativpris for en vellykket rekonstruktion af et sjældent stykke romantisk ”kulissearkitektur”.

Fra at have ligget hen som blot antydning af sit tidligere væsen, er denne havekulturelle Folie nu genskabt helt i tråd med sin oprindelige intention: som en pittoresk overraskende ”ruin” midt i det velordnede parkanlæg.

I samspil med de øvrige romantiske elementer i Frederiksberg Have vidner vandfaldet om denne parks særlige, unikke historie og placering i Københavns bybillede.

Det er glædeligt, at man her har kunnet følge en international bestræbelse i samtiden mod genskabelse af sådanne finurlige, historiske parkelementer. Vandfaldet er derved med til at markere Haven som en moderne oase uden at give køb på anlæggets oprindelige historie og sjæl.”

Bygherre, Slots- og Ejendomsstyrelsen tager imod denne initiativpris, sammen med sponsor Frederiksberg Sparekasses Fond og landskabsarkitekt Henrik Jørgensen.

Tivoli – Citronpris
Endelig vil Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse gerne uddele en ”citronpris”, en misbilligelse, til Tivoli med følgende begrundelse:

”Foreningen vil gerne udtrykke sin dybeste bekymring for, hvad der er ved at ske med Tivoli. De seneste byggerier er stærkt skæmmende for den gamle have. Det høje tårn, Valhalla og den nye rutschebane Dæmonen er grimme og pågående konstruktioner, som ikke lover godt for haven. Tilmed vender Dæmonen en hæslig og foragtfuld bagside ud mod Tietgensgade. Støjen fra de skrigende gæster holder sig måske under gældende grænseværdier, men er alligevel stærkt generende for det omkringliggende miljø.

Ved udstedelsen af byggetilladelse for Dæmonen lovede Tivolis direktion, at der skulle udføres en lokalplan for haven. Nu er den på vej, og den skal tilsyneladende kun bane vejen for yderligere kommercialisering, som man søger at retfærdiggøre ved at hævde, at Tivoli skal tilføres en ny identitet. Denne kan man med de forandringer, der allerede har fundet sted under den nuværende direktion, kun frygte karakteren af. Direktionen har fundet det passende at fjerne havens fine statue af H.C. Lumbye, udført af Svend Rathsack i 1930, og erstatte den med en i denne forbindelse ganske ligegyldig vase.

Direktionen mener heller ikke, at der fremover skal afbrændes fyrværkeri efter den helt unikke, nordiske og meget poetiske tradition, idet den påtænker at lade denne afløses af nye tiltag, som vi kun kan gætte om. Man får den tanke, at for Tivolis nuværende direktion er fortiden en klods om benet. Dette er dybt foruroligende for havens fremtid.”


Diplomeringer 2003

I 2003 har Foreningen diplomeret følgende initiativer, istandsættelser og nybyggerier:

– Christiania
– Hotel Skt. Petri
– Utterslev Skole
FHF har tildelt sit diplom for 2003 til:

CHRISTIANIA
Fristaden Christiania hædres for bydelens lange og utrættelige bestræbelse for at skabe og udvikle et alternativt botilbud i København. Fra i starten at have været et anarkisk “socialt eksperiment” har bydelen udviklet sig til at være en lille verden af alternative løsninger på spørgsmålet om bosætning. De synlige resultater af denne udvikling af kreativitet omkring boligen, dens omgivelser og sociale mønstre er inspirerende for mange mennesker. Området er bestemt ikke fejlfrit, men det rummer muligheder for opsugning af meget forskelligartede mennesketyper, som har svært ved at finde indpas i det normale samfund udenfor.

Fristaden er et fristed på mange måder, men det der begrunder Foreningens ønske om at hædre Christiania, er stedets karakter af smeltedigel for udviklingen af anderledes byggeri og byplanlægning. Der har været eksperimenteret og eksperimenteres stadig med måder at bo på, og bydelen udgør en mageløs inspirationskilde for planlæggere, boligfolk og boligbrugere, ikke bare fra Danmark, men også fra udlandet, hvorfor det besøges af tusinder hvert år.

Det er magtpåliggende for Foreningen at henstille, at de unikke miljøværdier ved bydelen ikke sættes over styr med en konkurrence, hvis formål er at “normalisere” forholdene på Christiania.

HOTEL SKT. PETRI
v/ Host
v/ Erik Møllers Tegnestue
v/ AI-Gruppen
v/ TK Development
v/ Skanska

Dette diplom tildeles for smukt og modigt genbrug af den gamle Funkisbygning.

Bygningen fra 1935, der er tegnet af Vilhelm Lauritzens tegnestue, blev opført til at rumme lavprisvarehuset Daells Varehus. Nu fremstår bygningen i ny og spændende skikkelse som hotel. Et godt genbrug af en smuk bygning, hvor man tydeligt kan aflæse såvel den originale arkitektur som det nutidige formsprog i ombygningen.

Især skal udformningen og farvesætningen af facaderne mod de tre omgivende gader fremhæves. Renoveringen af det ydre er udført med talent og med sans for kvalitet

UTTERSLEV SKOLE
V/Københavns Kommunes Ungdomsforvaltning
V/KHR AS arkitekter

I 2002 åbnede første etape af Utterslev Skole i Københavns Nordvestkvarter. Det er mere end 25 år siden, København fik en ny folkeskole. Men det var værd at vente på de nye idéer, som skolen er præget af.

Københavns Kommunes Ungdomsforvaltning står bag programmet for byggeriet, som er tegnet af KHR AS arkitekter.

Opgaven var at udforme en skole, som har en naturvidenskabelig profil både ude og inde, som giver plads til alverdens kreativ udfoldelse, og som åbner sig mod lokalområdet. Dette er løst ved at lade skolen, som er opført i røde teglsten,
bestå af separate huse med mange udgange langs en flot “kanaltrappe”, et langstrakt bassin der, sammen med de uanlagte arealer imellem husene, giver gode muligheder for leg og indsamling af kryb og flora.

Facadernes arkitektoniske udformning udgør sammen med haveanlægget en smuk tilknytning til gaden, nabohusene og kvarteret.


Diplomeringer 2002

I 2002 har Foreningen diplomeret følgende initiativer, istandsættelser og nybyggerier:

– Hellerup Skole
– Metrostationen på Kongens Nytorv
– Nykredits Toldkammerbygning

FHF har tildelt sit diplom for 2002 til:

Hellerup Skole
V/ Borgmester Hans Toft

Hellerup Skole præmieres for den fine arkitektur, der bringer tanken hen på funktionalismens storhedstid i tredivernes og fyrrernes Frankrig og Skandinavien.
De enkle og smukke facader afspejler bygningens funktion som rammen om et nyt skolekoncept med klasserne fordelt rundt om et stort centralrum. Facadens beklædning med vandret aluminiums-bølgeplade vidner om økonomisering med materialerne og udgør en ægte klimaskærm.

Et sjældent og forbilledligt samarbejde mellem arkitekt, entreprenør og bygherre har resulteret i, at budgettet for byggeriet ikke alene holdt, men end ikke nåede det tilladte maksimum, hvilket nærmest er uhørt i vore dage, og byggeriet blev færdigt før tiden!

Bygningens beherskede farveholdning kontrasteres morsomt af legepladsernes kulørte buler. Et fint byggeri, der slår en tone an, som forhåbentlig smitter af på det øvrige nybyggeri i bydelen.

Borgmester Hans Toft tager imod diplomet.

Kongens Nytorv Metrostation
V/ Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen

Metrostationen på Kongens Nytorv hædres for det vellykkede resultat af den yderst vanskelige opgave.

Opgavens sammensathed af komplicerede tekniske, sikkerhedsmæssige, kommunikative og psykiske faktorer fornemmes løst gennem en dybt gennemarbejdet form, hvor en arkitektonisk rigdom afspejles i den store forenkling, i kompleksitetens afklaring, i detaljernes raffinement og i en behagelig oplevelse fra tunnel til pladsen over jorden.

Metrostationen er blevet en berigelse af hovedstaden.
Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen vil være tilstede for at modtage diplomet.

Nykredits Toldkammerbygning, restaurering
V/ Nykredit

Nykredit hædres for den omhyggelige renovering af Arkitekt K. Varmings toldkammerbygning fra 1912.

Det var egentlig planen, at bygningen skulle have været nedrevet og grunden lagt ud til parkering under træer, og også lokalplanen gav mulighed derfor, men Nykredit ombestemte sig og har ofret ganske store summer på en minutiøs istandsættelse og tilbageføring af den solide, velproportionerede bygning. I dag benytter Nykredit bygningen som indkvarteringssted for de kursister fra provinsbyerne, som hentes ind til efteruddannelse.

Nu ligger bygningen som en festlig, lille optakt til en lang række af store kontorbygninger på Kalvebod Brygge og refererer som det eneste bevarede bygværk på hele strækningen til Sydhavnens historie som trafikhavn.

Restaureringen har været omfattende og håndværksmæssigt fornemt udført, og vidner om Nykredits store omsorg for vores arkitektoniske arv.


Diplomeringer 2001

I 2001 har Foreningen diplomeret følgende initiativer, istandsættelser og nybyggerier:

– Vilhelm Lauritzens Lufthavnsbygning – anno 1939
– Vandflyverhangaren på Margretheholmen
– Skydebanegades Gaderenovering
– Café Jorden Rundt

FHF har tildelt sit diplom for 2001 til

Vilhelm Lauritzens Lufthavnsbygning – anno 1939
v/ Københavns Lufthavne
v/ Vilhelm Lauritzens Tegnestue
v/ Moe & Brødsgaard A/S Ingeniører
v/ MT-Højgaard a/s

Dette diplom gives for mod og vilje til at replacere et af modernismens hovedværker på en ny destination i Maglebylille. En bedrift af historisk dimension.

Diplomet gives i allerhøjeste grad for at have udført den 3,8 kilometer dristige og farefulde “bygningsfærd” til et nyt fundament i lufthavnen, og historien – i sig selv en heroisk redningsdåd.

Og hertil gives diplom for udsøgt rekonstruktion. For konsekvent genskabelse og tilbageføring af lufthavnsbygningen i både helhed og detalje. Resultatet er smukt i rum, form og aptering, der er udført i stor respekt for det funktionalistiske bygværks oprindelige arkitektur og arkitekten Vilhelm Lauritzens idéer. Det er talentfuldt udført i tanke, handling og kvalitet.

Et unikum, hvis berigende skønhedsværdier er af umistelig arkitektur- og kulturhistorisk interesse.

En forunderlig fortælling om udsøgt vovemod, helt i flyvningens ånd, der netop nød funktionalisternes beundring og var dem til stor inspiration. De ville have elsket denne maskintekniske bedrift. Det gør Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i hvert fald.