Sådan bliver du medlem

Ønsker du at blive medlem, skal du sende os en mail til: kontaktfhf@gmail.com

Du skal oplyse navn, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse. Når vi har modtaget dine data, vil vi sende dig et velkomstbrev med yderligere oplysninger om arrangementer m.v.

Du skal endvidere indbetale kontingent til foreningens konto: Danske Bank reg. nr. 1551 Konto nr. 5000874

Årligt kontingent:
Personmedlemmer/hustand: 250 kr.
Virksomhedsmedlemmer: 1.700 kr.
CSR medlemmer: 5.000 kr.
Kontingentet opkræves i foråret
Foreningens medlemskontingenter er foreningens økonomi.