Forårets arrangementer

Ofelia Plads med

tilhørende Parkeringsanlæg

Tirsdag d. 25. april kl. 16.30 – 18.00

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist d. 20. april
Vi mødes ved trappeanlægget på Ofelia Plads

Arkitekter maa og partnere i Lundgaard & Tranberg, Lene Tranberg og Henrik Schmidt, fortæller os om projekterne. FHF byder på et glas vin i Skuespilhusets bar som afslutning på mødet.

FHF præmiering i 2016
Forskønnelsen præmierede i 2016 det samlede projekt, Ofelia Plads med tilhørende Parkeringsanlæg. Vi glæder os nu til at se det sammen med vores medlemmer. Vi glæder os også over, at projektet er nomineret til Europas fornemmeste arkitekturpris, Mies van der Rohe-prisen, som uddeles i maj i år.

Ofelia Plads
Med sin enkle og underspillede udformning opleves pladsen – både når den er befolket og mennesketom – som et storslået og indbydende plateau, der formidler et dramatisk møde mellem himmel og hav. Om som-meren forvandles pladsen til et levende byrum, hvor man kan høre koncerter og opera og se skuespil – live eller på storskærm – udøve sport eller blot sidde og nyde livet og udsigten. Pladsen er møbleret med veldesignede pavilloner, der servicerer pladsens besøgende og bl.a. rummer café, toiletter og billetsalg.

Parkeringsanlægget
Når man kører ned i P-kælderen under pladsen venter der en overraskende og usædvanligt sanselig oplevelse. Her er højt til loftet, afstemte farver og en behagelig akustik, mens et gennemgående atrium sørger for rigeligt dagslys på alle tre etager.

Ofelia Plads og Parkeringsanlægget er velfungerende og smukke løsninger på krævende problemstillinger, og sammen udgør de en overbevisende helhed til stor gavn for byen.

Urban Rigger

Forskønnelsens diplom 2016

Torsdag d. 18. maj kl. 16.30 – 18.00

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist d. 11. maj
Mødested: Havnegade – den konkrete adresse afhænger
af hvor Urban Rigger anvises plads.

12 studieboliger i udtjente skibscontainere
Idé & realisering Kim Loudrup, og Udvikling Danmark A/S, Bjarke Ingels & BIG har forestået det unikke design. En næsten selvforsynende, mobil enhed bestående af 9 stk. udtjente skibscontainere placeret i 2 etager, på en flydende betonponton. Urban Rigger har 12 studieboliger, samt en række fællesarealer, herunder atriumgård med direkte adgang til vandet.

Græs og solceller
2,5 meter under vandoverfladen i pontonens ”kælder” er der teknikrum spækket med alverdens bæredygtig isenkram, fællesområde med gym, 12 depotrum samt vaskeri. På containerenes tag er der græs og solceller der forsyner Urban Rigger med energi. Idéen er tæt på genial. Ikke kun København, men byer overalt i verden, har akut mangel på denne type boliger, der bygger på særlige fælleskaber, og kan implementeres hurtigt og effekivt.

Et flydende kollegium
Det smukke og spektakulære flydende kollegium har med god grund fået stor opmærksomhed langt uden for landets grænser. Det adskiller sig fra tidens andre boligbyggerier ved den måde bygherre og arkitekt radikalt har udforsket og gennemtænkt konceptet. Den stjerneformede enhed af caribienblå containere genbruger søfartens egne materialer og overtrumfer alt det dyreste nybyggeri langs byens havnefront ved at inspirere de studerende med de billigste huslejer og den suverænt bedste havudsigt.

Frederiksberg Kommunes

Facadepræmieringer 2016

Tirsdag d. 21. marts kl. 16.00 – ca. 18.15

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist onsdag d. 15. marts.
Maks 30 deltagere.
Vi mødes foran Frederiksberg Rådhus.

Frederiksberg Kommune har præmieret smukke bygninger i næsten 100 år. I vinter præmierede de for første gang også facader. Stadsarkitekt Claus H. Sivager vil tage imod og fortælle om kommunens mangeårige arbejde med at præmiere smukke bygninger, og hvordan man 1. februar i år uddelte 3 nye plaketter til 4 udvalgte facader. Claus vil også komme ind på kommunens forbilledelige altanpo-litik, og svare på spørgsmål fra deltagerne. Herefter deler vi os i to hold, da der er for langt at gå, til at kunne nå at se begge steder.

Præmiering af facade i kategori 1
Det ene hold går med arkitekt Johan Adam Linneballe MAA, medlem af FHFs bestyrelse og af Frederiksberg Facadeudvalg til hjørnet af Frederiksberg Allé og Alhambravej for at se den præmierede facade i kategori 1: Den respektfulde renovering. Formanden for andelsboligforeningen, der har stået for restaure-ringen vil være tilstede, og vi gennemgår sammen, hvorfor netop denne facade har vundet, og hvordan projektet har udviklet sig.

Præmiering af facade i kategori 2
Det andet hold går med arkitekt Pernille Birk Morgen, leder af Byggeri og Arkitektur i Frb. Kommune til Godthåbsvej 38/Kronprinsesse Sofies Vej 2-6 for at se den præmierede facade i kategori 2: Den hele bygning. Projektleder, arkitekt MAA Henrik Stecher fra firmaet SBS Rådgivning, der har forestået renoveringen vil være tilstede, og fortælle hvorfor netop denne facade har vundet. For dem der mener at de kan nå fra det ene sted til det andet, vil der blive mulighed for dette i den sidste halve time.

Den præmierede facade i kategori 1 på hjørnet af Frederiksberg Allé og Alhambravej

Apotekerforeningen

Torsdag d. 23. februar kl. 16.30
Bredgade 54 · 1260 København K

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist 20. februar

Arkitekt m.a.a. og partner i Wohlert Arkitekter,
Thorben Schmidt vil stå for rundvisningen.

Den tidlige historie
Dehns Palæ i Bredgade i København, der er opført 1751-1756, er en del af Rokokoanlægget Frederiks-staden sammen med søsterpalæet Bernstorffs Palæ og Amalienborg. Dehns Palæ blev tilbage i 1806 opdelt i to matrikler, og i 1820’erne blev beletage i den store, nordlige del nyindrettet af G.F. Hetsch i empirestil og blev udstyret med store mahognidøre, paneleringer og overdådigt stukarbejde. Palæet blev senere  misrygtet og i 1980érne påbegyndtes en gennemgribende restaurering ved Vilhelm Wohlert.
I 1986 stod palæet færdigt, og den nye ejer
– Danmarks Apotekerforening kunne flytte ind.

Branden og efterfølgende nyrestaurering
I 2010 udbrød der en voldsom brand i palæet. Bygningens tage udbrændte totalt, alle etager blev totalskadet af slukningsvandet, og et par etagedæk styrtede sammen. Wohlert Arkitekter blev igen bedt om at foretage en omfattende restaurering, som bl.a. indbefattede at fjerne alt træ fra bygningen, spænde det op og placere det i klimastyrede containere.

Tagkonstruktionen er blevet genopbygget på samme måde som oprindeligt, og den højloftede beletage med G.F.Hetsch interiør med overdådigt stukar-bejder, forgyldninger, paneler og store dobbeltfløjede døre i cubamahogni er blevet genopført. De områder i palæet hvor indretningen ikke kunne henføres til ældre tid, er moderne indrettet.

 

Palæet fremstår i dag som en velfungerende arbejdsplads i usædvanligt smukke omgivelser