dot PRÆMIERING   you_are_here KØBENNHAVN

Præmiering af Urban Rigger

Konceptet, der er udviklet af iværksætteren Kim Loudrup og vakt til live af arkitekt Bjarke Ingels tegnestue, er et bud på, hvordan man løser den akutte mangel på studieboliger i de europæiske studiebyer. Kim Loudrup har været meget selektiv i sit valg af partnere til Urban Rigger-projektet. Målet har været at finde innovative danske virksomheder med et stort internationalt udsyn. Virksomheder, der ser projektet ”horisontalt”, som han udtrykker det. Virksomheder, som ikke kun ser på egne produkters ”vertikale” placering i projektet, men som ser perspektiver i at indgå i et fællesskab omkring et udviklingsprojekt. De ni containere i Urban Rigger Version 1.0 er placeret på en 220 kvadratmeter stor betonponton med indstøbte brineslanger, som optager energien fra vandet på skrogets yderside, sådan som det kendes fra jordvarme. Herved opnår væsken i slangerne en temperatur på 70° C, som varmepumpen sender ud i systemet.