ARRANGEMENT  KØBENHAVN

Spændende arkitektur i Zoo

Københavns Zoologiske Have er ikke blot et anlæg, hvor man kan se og studere vilde dyr på nærmeste hold, der er også meget flot og interessant arkitektur. Det oplevede en stor gruppe medlemmer af Forskønnelsen d. 15. september. Først besøgte vi elefanterne i det anlæg, som Sir Norman Foster har tegnet. En erfaren Zoo-guide fortalte levende om, hvordan elefanternes natur og ikke mindst mange kræfter har stillet meget store krav til selve indretningen af anlægget, samtidig med at det skulle være publikumsvenligt og smukt. Efter besigtigelsen af det nye elefanthus gik turen til naboanlægget, hvor de to pandaer Mao Sun og Xing Er i april sidste år flyttede ind i et domicil, skabt af næsten lige så store berømtheder, nemlig arkitekterne i Bjarke Ingels Group. Arkitekt og partner David Zahle fra BIG fortalte om de arkitektoniske udfordringerne ved at skabe det krævende pandahjem. David Zahle indviede os i den lange og til tider krævende proces med at udforme det spektakulære pandaanlæg, der har store ligheder med dyrenes naturlige habitat. Anlægget der er skabt i samarbejde med Schønherr Landskabsarkitekter, er udformet i flere niveauer, der giver pandaerne afvekslende måder at bevæge sig på og gæsterne mange muligheder for at betragte dem.

ARRANGEMENT KØBENHAVN

Efterårets medlems- arrangementer

Coronanedlukningen ramte også Forskønnelsen. Medlemsarrange-menterne måtte aflyses fra medio marts. Det har ført til, at vi har lavet et ekstraordinært fyldigt efterårsprogram med en guidet arkitekturbådtur op og ned ad Københavns havn, en tur i Zoo med forevisning af Sir Norman Forsters elefantanlæg og BIGs Pandaanlæg, et besøg hos Louis Poulsen i Kuglegården på Christianshavn og en guidet byhistorisk vandring på Vesterbro. Sæsonen sluttes af med diplomoverrækkelse og generalforsamling primo december i Vartov. Læs hele programmet her!

  ARRANGEMENT  KØBENHAVN

Forskønnelsen blev klogere på Havnen

En havnerundfartbåd fyldt med Forskønnelsesmedlemmer og deres gæster var torsdag d. 27. august efterårets første medlemsarrangement efter en lang ufrivillig coronapause. Fra den Sorte Diamant mod syd til Sluseholmen retur og mod nord og rundt i Nordhavnen. Mathias Møller fra DAC, var den vidende og engagerede guide, der levende fortalte om alt det vi så. Både alt det nye, der skyder op og det gammelkendte og det historiske. Flotte bygninger og kvarterer, men desværre også det modsatte. Krydret med perspektiverende betragtninger. Sådan en Havnerundtur fortæller om Københavns udvikling fra 1970’erne – på godt og ondt. En rigtig god begyndelse på mange spændende medlemsarrangementer i dette efterår. Med i arrangementet var mulighed for et besøg i BLOX/DAC (Dansk Arkitektur Center). Det benyttede en del af deltagerne sig af.

FRA FORSKØNNELSENS ARKIVALIER

10 årtier

I anledning af Forskønnelsens 100 års jubilæum i 1985 blev bogen 10 Årtier udgivet. Bogen der gav anledning til gennemgang af foreningens arkivalier. Resultaterne der er opnået af foreningen skyldes en beundringsværdig og mangeartet indsats gennem 100 år af en lang række mænd og kvinder. En ganske uselvisk indsats alene gjort af kærlighed til deres by. Og naturligvis også med lidt skuffelse. Det har tillige slået forfatteren Finn Hilsted, hvor mange resultater der faktisk er opnået. Læs bogen her!

  ARRANGEMENT  KØBENHAVN

Besøg på Arkitektskolen

Onsdag den 19. februar var Forskønnelsens medlemmer inviteret til at få et indblik i en del af arkitektskolen i København, nemlig afdelingen for Kulturarv, Transformation og Restaurering. Professor Christoffer Harlang tog imod og holdt et levende og spændende oplæg, som uddybede afdelingens kandidatprogram, der lyder således: “Vi beskæftiger os med, hvordan vi kan bygge videre på verden. I konkret forstand, hvordan vi kan bygge videre på de strukturer, bygninger og byer, som allerede eksisterer, og i overført betydning, hvordan vi kan lære af den bygningskultur, der er udviklet gennem tiderne.” Afdelingen, der blev etableret af Christoffer Harlang og hans dygtige lærerteam for 10 år siden, formidler et værdisæt med stærk appeal til de studerende – og den er derfor skolens største. Besøget gav også mulighed for at opleve en af Holmens mest spændende bygninger, Vandflyverhangaren, opført i 1921, hvor afdelingen for Kulturarv, Transformation og Restaurering har holdt til i en årrække. Bygningen blev i 2001 ombygget til kontorbrug af Dorte Mandrup Arkitekter.

ARRANGEMENT  KØBENHAVN

Årets ordinære generalforsamling

Foreningen Hovedstadens Forskønnelses ordinære og festlige generalforsamling 2019 afholdes:

Torsdag den 5. december kl. 17.00
i Bygningskulturens Hus
Borgergade 111, København K.

Efter generalforsamlingen vil der igen i år være et aktuelt og spændende foredrag hvor foreningens medlemmerne efterfølgende kan stille spørgsmål.

Traditionen tro, vil foreningen i forbindelse med arrangementet byde på hyggeligt samvær med lidt vin, vand og snacks.

AKTUEL SAG  KØBENHAVN

Lynetteholmen

Forskønnelsens bestyrelse har ikke taget stilling til etableringen af en ny stor ø i Nordhavn. Den skitse der er fremlagt, er meget skitsepræget og ikke til at forholde sig til. Men allerede nu kan bestyrelsen slå fast, at finansieringsmodellen, hvor salget af byggegrunde på øen skal finansiere anlæg, havnetunnel og anden infrastruktur, er giftig. Sporene skræmmer. Erfaringer med en tilsvarende finansieringsmodel i Ørestad og Nordhavn viser, at kravet om ”penge i kassen” fører til et for højt og ikke mindst for tæt byggeri. Læse mere her!

ARRANGEMENTER  KØBENHAVN

Forårets arrangementer

Foråret byder endnu en gang på flere spændende arrangementer i Forskønnelsen. Vi skal bl.a. besøge arkitektskolen i København, afdelingen for Kulturarv, Transformation og Restaurering. Forskønnelsen er også inviteret på virksomhedsbesøg hos belysningsproducenten Louis Poulsen. Udover at høre en spændende firmahistorie oplever vi en af Holmens
fornemme bygningsværker, Kuglegården, der har været Louis Poulsens domicil siden august 2018.

Læs mere her!

AKTUELLE SAGER  HOVEDSTADEN

FHFs persondatapolitik

Lovgivningen kræver, at en forening som Forskønnelsen skal have en persondatapolitik.
Du kan læse vores her!

FRA FORSKØNNELSENS ARKIVALIER

10 årtier

I anledning af Forskønnelsens 100 års jubilæum i 1985 blev bogen 10 Årtier udgivet. Bogen der gav anledning til gennemgang af foreningens arkivalier. Resultaterne der er opnået af foreningen skyldes en beundringsværdig og mangeartet indsats gennem 100 år af en lang række mænd og kvinder. En ganske uselvisk indsats alene gjort af kærlighed til deres by. Og naturligvis også med lidt skuffelse. Det har tillige slået forfatteren Finn Hilsted, hvor mange resultater der faktisk er opnået. Læs bogen her!

ARRANGEMENT  KØBENHAVN

Besøg i Frederiksstadens ældste palæ

Tirsdag den 11. juni var medlemmerne af Forskønnelsen inviteret indenfor i Moltkes Palæ. I 2018 renoverede og udskiftede Håndværkerforeningen, der har til huse i palæet, tag- og tagkonstruktionen på store de dele af palæet. På rundvisningen oplevede vi bl.a. de flotte nye kobberinddækkede kviste hvilket har muliggjort et helt nyt mødelokale hvor Forskønnelsens diplom og plakette blev overrækt til Håndværkerforeningen, for deres arbejde med bevarelsen af den smukke gamle bygning. Palæet stod færdigbygget som bolig for Ulrik Frederik Gyldenløve, halvbror til Kong Christian den 5. i 1702. Gennem tiden har det haft mange spændende ejere; kongelige, såvel som adelige og borgerlige. Håndværkerforeningen har haft hovedsæde her, siden foreningen købte palæet af den adelige Moltke-familie i 1930.

AKTUELLE SAGER  KØBENHAVN

Østerport station er af gode grunde fredet

Det er derfor uhørt, at der klos op af stationsbygningen (oven på Irma) opføres en usædvanlig grim og dominerende bygning. Da den blev præsenteret på borgermøder, var det med en acceptabel facade. Nu viser det sig, at facaden bliver som en rød flødeskumskage. Forskønnelsen efterlyste en samlet lokalplan for Oslo Plads med Den Frie Udstillingsbygning og Stationsbygningen.  Læs mere her på FHF’s Facebookside!

Årets diplomuddeling

Uddelingen af diplomer er altid årets højdepunkt i Forskønnelsens arbejde.
Det var en festlig aften ved uddelingen
d. 13. marts med mange gæster.
Se årets diplomer her!

PRÆMIERING  KØBENHAVN

På toppen af Nordhavn

En torsdag eftermiddag sidst i marts 2018 slog Nordhavnens nye markante vartegn The Silo dørene op for de cirka 50 medlemmer af Forskønnelsen, der havde takket ja til den gode mulighed for at høre mere om den spændende bygning. Sagsarkitekt Caroline Nagel fra COBE og bygherrerne, Klaus Kastbjerg og Jacob Olesen fortalte levende om den komplicerede og meget krævende proces, det har været at omdanne den tidligere kornsilo til et beboelseshus med 39 lejligheder, som alle er forskellige og i øvrigt snart solgt alle sammen. Vi sluttede eftermiddagen med et glas vin i den meget smukke restaurant på toppen af bygningen med 360 graders udsigt over byen.

AKTUELLE SAGER  FREDERIKSBERG

Frederiksberg Allé bør fredes

Frederiksberg Kommune arbejder hårdt på, at Frederiksberg Allé og byområdet fredes. Hurra! Et eksempel til efterfølgelse. Tænk hvis Vesterbros Passage hele vejen fra Trommesalen til Rådhuspladsen blev lige så flot som Frederiksberg Allé! Den har potentialet til det med nogenlunde samme bredde, historiske arvegods og Frihedsstøtten som aksens pejlemærke. Læs mere her!