dot PRÆMIERING   you_are_here KØBENHAVN

Præmiering af Urban Rigger

Konceptet, der er udviklet af iværksætteren Kim Loudrup og vakt til live af arkitekt Bjarke Ingels tegnestue, er et bud på, hvordan man løser den akutte mangel på studieboliger i de europæiske studiebyer. Kim Loudrup har været meget selektiv i sit valg af partnere til Urban Rigger-projektet. Målet har været at finde innovative danske virksomheder med et stort internationalt udsyn. Virksomheder, der ser projektet ”horisontalt”, som han udtrykker det. Virksomheder, som ikke kun ser på egne produkters ”vertikale” placering i projektet, men som ser perspektiver i at indgå i et fællesskab omkring et udviklingsprojekt. De ni containere i Urban Rigger Version 1.0 er placeret på en 220 kvadratmeter stor betonponton med indstøbte brineslanger, som optager energien fra vandet på skrogets yderside, sådan som det kendes fra jordvarme. Herved opnår væsken i slangerne en temperatur på 70° C, som varmepumpen sender ud i systemet. Torsdag d. 18 maj vil Forskønnelsens bronzeplaquette blive overrakt ved et medlemsarrangement.

dot AKTUEL SAG  you_are_here KØBENHAVN

Palads og Vesterport banegrav

Private projektmagere har henvendt sig til Købehavns Kommune med et projekt hvor Palads skal rives ned og banegraven overdækkes. For at der er økonomi i projektet, skal der bygges højhuse. Forskønnelsen er imod projektet. Højhusene er for tæt på middelalderbyen og Palads med Poul Gernes farvesætning er et fint indslag. Vi har bedt om at en fredning af Palads overvejes. Vi har talt imod projektet på et stort borgermøde. Vi er ikke ene om at være imod. Akademirådets formand Johnny Svendborg er imod. Indre by Lokaludvalg er imod. Rådhuset har givet grønt lys for, at der arbejdes videre med projektet. Lad os håbe de kommer på bedre tanker.

dot AKTUEL SAG  you_are_here KØBENHAVN

Ny fredningslov

Kulturminister Mette Bock har varslet, at fredningsloven skal moderniseres. Dansk Folkeparti har fremsat et forslag herom i Folketinget. Forskønnelsen vil blande sig i debatten. Det skal være muligt at frede kvarterer af ikonisk betydning. Ikke blot enkeltstående huse. Kommunens ”Bevarende lokalplaner” er ikke et stærkt nok redskab. Slagetergaarden på Vesterbrogade er en godt eksempel.

dot AKTUEL SAG  you_are_here INDRE KØBENHAVN

Helhedsplan for Strøget

Strøget forsumper. Det er ikke det flotte hovedstrøg gennem byen, som det bør være. Københavns Kommune arbejder med en helhedsplan for opretning af Strøget. Forskønnelsen har bidraget aktivt til planen. Vi kræver, at de billige butiksfacader erstattes af æstetiske, som passer til resten af huset. I dag skæres de fleste huse over i 1. sals højde. Ligeledes skal de såkaldte gadesælgere med billigt tøj m.v. fjernes.

dot ARRANGEMENT  you_are_here INDRE KØBENHAVN

Plaquette til Ofelia Plads og P-anlæg

Vejret var råt, gråt og vådt, men det afholdt ikke cirka 50 medlemmer af FHF fra at møde op om eftermiddagen den 25. april, som var dagen de to projekter, Ofelia Plads og det nedenunder liggende P-anlæg, skulle tildeles en bronzeplaquette. Læs mere her!

dot AKTUEL SAG  you_are_here AMAGER

Amager Fælled

Næste etape af byggeriet i Ørestad er lige på trapperne. Der skal bygges mere i Ørestaden, så By og Havn for penge i kasse til Metrobyggeriet. Det er uomgængeligt.  Men det er ubærligt hvis et unikt lille stykke natur ofres. Det er den oprindelige strandeng med en  helt speciel flora og fauna. Det er helt fantastisk at der så tæt på Københavns centrum er et mange tusinde år gamle stykke uberørt natur. Det skal der værnes om. Sammen med lokale aktivister arbejder Forskønnelsen på, at den oprindelige strandeng bevares. Det må være muligt at flytte rundt på byggefelterne i Ørestaden.