ARRANGEMENT    KØBENHAVN

Besøg i Frederiksstadens ældste palæ

Tirsdag den 11. juni var medlemmerne af Forskønnelsen inviteret indenfor i Moltkes Palæ. I 2018 renoverede og udskiftede Håndværkerforeningen, der har til huse i palæet, tag- og tagkonstruktionen på store de dele af palæet. På rundvisningen oplevede vi bl.a. de flotte nye kobberinddækkede kviste hvilket har muliggjort et helt nyt mødelokale hvor Forskønnelsens diplom og plakette blev overrækt til Håndværkerforeningen, for deres arbejde med bevarelsen af den smukke gamle bygning. Palæet stod færdigbygget som bolig for Ulrik Frederik Gyldenløve, halvbror til Kong Christian den 5. i 1702. Gennem tiden har det haft mange spændende ejere; kongelige, såvel som adelige og borgerlige. Håndværkerforeningen har haft hovedsæde her, siden foreningen købte palæet af den adelige Moltke-familie i 1930.

 AKTUELLE SAGER   KØBENHAVN

Østerport station er af gode grunde fredet

Det er derfor uhørt, at der klos op af stationsbygningen (oven på Irma) opføres en usædvanlig grim og dominerende bygning. Da den blev præsenteret på borgermøder, var det med en acceptabel facade. Nu viser det sig, at facaden bliver som en rød flødeskumskage. Forskønnelsen efterlyste en samlet lokalplan for Oslo Plads med Den Frie Udstillingsbygning og Stationsbygningen.  Læs mere her på FHF’s Facebookside!

Årets diplomuddeling

Uddelingen af diplomer er altid årets højdepunkt i Forskønnelsens arbejde.
Det var en festlig aften ved uddelingen
d. 13. marts med mange gæster.
Se årets diplomer her!

 AKTUEL SAG   KØBENHAVN

Lynetteholmen

Forskønnelsens bestyrelse har ikke taget stilling til etableringen af en ny stor ø i Nordhavn. Den skitse der er fremlagt, er meget skitsepræget og ikke til at forholde sig til. Men allerede nu kan bestyrelsen slå fast, at finansieringsmodellen, hvor salget af byggegrunde på øen skal finansiere anlæg, havnetunnel og anden infrastruktur, er giftig. Sporene skræmmer. Erfaringer med en tilsvarende finansieringsmodel i Ørestad og Nordhavn viser, at kravet om ”penge i kassen” fører til et for højt og ikke mindst for tæt byggeri. Læse mere her!

 ARRANGEMENTER   KØBENHAVN

Efterårets arrangementer

Efteråret byder igen på spændende arrangementer i Forskønnelsen. Vi skal bl.a. besøge Arkitema, der er en af Skandinaviens største arkitektvirksom-heder. Af nybyggerier tegnet af Arkitema kan nævnes besøgscenter Hammershus på Bornholm, Lejre Forsøgscenter, Bellahøj Svømmestadion, Kulturhus Akureyri på Island og Sygehus Narvik i Norge. I bydelen Carlsberg Byen har Arkitema restaureret og indrettet fire historiske bygninger – inkl. Dipylon Hus, indrettet til egen tegnestue i 2017.
Læs mere her!

 AKTUELLE SAGER   HOVEDSTADEN

FHFs persondatapolitik

Lovgivningen kræver, at en forening som Forskønnelsen skal have en persondatapolitik.
Du kan læse vores her!

 FRA FORSKØNNELSENS ARKIVALIER

10 Årtier

I anledning af Forskønnelsens 100 års jubilæum i 1985 blev bogen 10 Årtier udgivet. Bogen der gav anledning til gennemgang af foreningens arkivalier. Resultaterne der er opnået af foreningen skyldes en beundringsværdig og mangeartet indsats gennem 100 år af en lang række mænd og kvinder. En ganske uselvisk indsats alene gjort af kærlighed til deres by. Og naturligvis også med lidt skuffelse. Det har tillige slået forfatteren Finn Hilsted, hvor mange resultater der faktisk er opnået. Læs bogen her!

 PRÆMIERING    KØBENHAVN

På toppen af Nordhavn

En torsdag eftermiddag sidst i marts 2018 slog Nordhavnens nye markante vartegn The Silo dørene op for de cirka 50 medlemmer af Forskønnelsen, der havde takket ja til den gode mulighed for at høre mere om den spændende bygning. Sagsarkitekt Caroline Nagel fra COBE og bygherrerne, Klaus Kastbjerg og Jacob Olesen fortalte levende om den komplicerede og meget krævende proces, det har været at omdanne den tidligere kornsilo til et beboelseshus med 39 lejligheder, som alle er forskellige og i øvrigt snart solgt alle sammen. Vi sluttede eftermiddagen med et glas vin i den meget smukke restaurant på toppen af bygningen med 360 graders udsigt over byen.

 AKTUELLE SAGER   FREDERIKSBERG

Frederiksberg Allé bør fredes

Frederiksberg Kommune arbejder hårdt på, at Frederiksberg Allé og byområdet fredes. Hurra! Et eksempel til efterfølgelse. Tænk hvis Vesterbros Passage hele vejen fra Trommesalen til Rådhuspladsen blev lige så flot som Frederiksberg Allé! Den har potentialet til det med nogenlunde samme bredde, historiske arvegods og Frihedsstøtten som aksens pejlemærke. Læs mere her!